Webinar NTvT september 2023

CBCT en endodontologie handouts

Leergang Endodontologie 2023

HERBEHANDELING handouts : Click Here

ORTHO-ENDO handouts : Click Here

Düsseldorf Endodontologie 2023

Outcome handouts : Click HERE

Article Strange et al. 2019

Patel et al. 2020 : “the elephant in the room”